Att möta form 2013
Objekt. Koppar
Objekt 1. Koppar
Objekt 2. Koppar
Objekt 4. Koppar
Objekt 6. Koppar
Objekt 7. Koppar
Objekt 1. Koppar
Objekt 3. Koppar
Objekt 5. Koppar
Objekt 6. Koppar
Objekt 8. Koppar
Objekt 9. Koppar
Objekt 9. Koppar
Objekt 9. Koppar
Objekt 10. Koppar
Objekt 12. Koppar
Objekt 11. Koppar
Objekt 13. Koppar
Objekt 14. Koppar
Objekt 15. Koppar
Objekt 14. Koppar
Objekt 15. Koppar
Objekt 14. Koppar
Objekt 15. Koppar
Objekt 16. Koppar
Objekt 17. Silver
Objekt 18. Silver
Objekt 20. Silver
Objekt 17. Silver
Objekt 19 Silver
Objekt 20. Silver