Cocoons 2012

 

Att bara se svart

Att se ett ljus

Att se ett ljus till

Att röra sig försiktigt

Att upptäcka nya ljus

Att känna form

Att upptäcka formen

Att se med händerna

 

I november 2012 hade jag en utställning där jag ställde ut corpusobjekt i form av kokonger. Rummet var mörkt och det enda ljuset kom från kokongerna. Jag ville att besökarna skulle uppleva corpus på ett annat sätt än man är van vid. Utställningstexten var ett försök på att få folk att ta på objekten och känna formerna istället för att se dem. Att se objekten på ett annat sätt än man skulle gjort om det varit ljus i rummet. Inne i rummet såg man bara ljusöppningen och lite av insidan, för att då få reda på vilken form objektet har måste man röra vid det. Man kan inte veta utifrån öppningen hur stort objektet egentligen är, man måste se formen med händerna. Jag tror att man får en helt annan upplevelse av objekten när man känner hammarslagen istället för att bara se att de är där. När man först kom in i rummet såg man bara ljuspunkter. Det var inte förrän man började röra sig i rummet och gå mellan ljusen som ögonen började vänja sig vid mörkret. Till slut kunde man se formerna på kokongerna.

 

Kokonger
Kokonger
Kokonger
Kokonger
Kokonger